Umanismul este o poziție filozofică care pune omul și valorile umane mai presus de orice, orientându-se în special asupra omului ca individ. Umanismul implică un devotament pentru căutarea adevărului și moralității prin mijloace umane, în sprijinul intereselor umane.

Principiile Umanismului modern sunt următoarele:

 1. Umanismul este etic.
  Umaniștii sunt de părere că moralitatea este o parte intrinsecă a naturii umane, bazată pe înțelegere și grijă față de ceilalți, ce nu are nevoie de confirmare externă.
 2. Umanismul este rațional.
  Umanismul caută să folosească știința în mod creativ, iar umaniștii consideră că soluțiile la problemele omenirii se găsesc în gândirea și acțiunea umană și nu în intervenția divină. În același timp, umaniștii cred că știința ne oferă mijloacele pentru a rezolva problemele omenirii, dar valorile umane trebuie să propună scopul final.
 3. Umanismul sprijină democrația și drepturile omului.
  Umanismul tinde către cel mai înalt grad posibil de dezvoltare a fiecărei ființe umane. Consideră că democrația și dezvoltarea umană sunt chestiuni de drept. Principiile democrației și ale drepturilor omului sunt aplicabile relațiilor interumane și nu sunt restricționate de formele de guvernare.
 4. Umanismul insistă asupra faptului că libertatea personală trebuie să fie însoțită de responsabilitate socială.
  Umanismul încearcă să construiască o lume bazată pe ideea de persoană liberă responsabilă față de societate și recunoaște dependența noastră de și responsabilitatea pentru lumea naturală.
 5. Umanismul este un răspuns pentru larg răspândita dorință de alternativă la religia dogmatică.
  Umanismul admite că o cunoaștere solidă a lumii și a noastră se naște printr-un proces continuu de observație, evaluare și revizuire.
 6. Umanismul prețuieste creativitatea artistică și imaginația.
  Umanismul recunoaște puterea transformatoare a artei. El afirmă importanța literaturii, muzicii și a artelor creatoare și vizuale pentru dezvoltarea și împlinirea personală.
 7. Umanismul este un mod de viață.
  Umanismul este un mod de viață ce tinde către împlinirea în cel mai înalt grad posibil prin cultivarea unei vieți etice și creative și oferă mijloace etice și raționale de abordare a provocărilor zilelor noastre.