***comunicat de presă***

În urmă cu câteva zile, „ajutat” de o doză semnificativă de amatorism şi incompetenţă, un membru al Parlamentului a înregistrat la Camera Deputaţilor un proiect legislativ ce mai pune o piatră la temelia Republicii Teocratice România.

Sub pretextul „prevenirii intoleranţei religioase”, proiectul de lege (PL343/2011) pune România la acelaşi nivel cu Pakistanul sau Afganistanul prin restricţionarea brutală a două din drepturile fundamentale ale cetăţenilor: cel al libertăţii de conştiinţă şi cel al libertăţii de expresie.

Dincolo de inutilitatea noului text de lege, al carui domeniu de aplicare este deja reglementat (prin prevederile Constituţiei, ale Legii Cultelor, ale Codului Penal, ale legislaţiei privind prevenirea şi sancţionarea discriminării etc.), dincolo de formulările confuze şi interpretabile ce introduc un nivel inadmisibil al arbitrariului în actul de justiţie, acest proiect de lege vine în directă contradicţie cu Recomandările Adunării Parlamentare a Consiliului Europei:

  • Recomandarea 1805/2007:
    […] libertatea de expresie […] şi libertatea de gîndire, conştiinţă şi religie […] [sînt] pietrele de temelie ale democraţiei. Libertatea de exprimare nu vizează doar informaţiile sau ideile primite favorabil sau considerate a fi inofensive, ci şi cele care ofensează, şochează sau incomodează statul sau orice parte a populaţiei […] Orice societate democratică trebuie să permită dezbaterea liberă a subiectelor ţinînd de religie şi de credinţele religioase.
  • Recomandarea 1510/2006:
    […] legile împotriva blasfemiei nu trebuie folosite pentru a limita libertatea de expresie şi de gîndire.

Este de-a dreptul ridicol! Un deputat liberal cere pedepsirea cu închisoarea pentru afirmaţii făcute în cadru privat! Dacă nu mă înşel, în statutul PNL se afirmă că acesta are ca obiective „garantarea, promovarea şi respectarea demnităţii omului, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor”. Oare prin atacarea libertăţii de conştiinţă şi de exprimare îşi propune dl. Taloş să transpună în viaţă obiectivele partidului din care face parte?

Ciudăţenii legislative au mai fost; de exemplu, în 2009 s-a propus editarea pe banii Statului a unor Biblii în versuri pentru uzul elevilor. Din păcate, chiar dacă sînt ridicole, astfel de „iniţiative” riscă să fie adoptate, iar consecinţele sînt nefaste şi greu de înlăturat. Un exemplu foarte bun este dat de Legea „parteneriatului” dintre Stat şi Biserică în domeniul protecţiei sociale prin care se dă cale liberă folosirii banului public la finanţarea activităţilor aducătoare de profit ale Bisericii şi la achizitionarea de proprietăţi, terenuri şi clădiri. Chiar dacă am reuşit să obţinem nepromulgarea şi retrimiterea proiectului de lege în Parlament, riscul intrării sale în vigoare nu a fost încă eliminat.” a declarat Toma Pătraşcu, vicepreşedinte ASUR.

Articolul 9 din Legea Cultelor (489/2006) prevede explicit:

(1) În România nu există religie de stat; statul este neutru faţă de orice credinţă religioasă sau ideologie atee.

(2) Cultele sunt egale în faţa legii şi a autorităţilor publice. Statul, prin autorităţile sale, nu va promova şi nu va favoriza acordarea de privilegii sau crearea de discriminări faţă de vreun cult.

Oare cum s-ar putea asigura aceasta neutralitate a Statului în condiţiile în care acesta ar fi chemat să decidă dacă o afirmaţie sau alta este sau nu dovada unui „comportament intolerant religios”? Avem de-a face cu un „comportament intolerant religios” atunci cînd la scoală, la orele de religie, se discută despre prima poruncă biblică?

Eu sunt Domnul Dumnezeul Tău; sa nu ai alti dumnezei afară de Mine.

Se simt lezaţi cei care nu au o credinţă religioasă sau cei de altă credinţă decît cea creştină? Este sau nu Dumnezeul creştinilor acelasi cu Dumnezeul musulmanilor sau al evreilor? Hinduismul şi animismul nu sînt recunoscute legal în România, putem să ne batem joc de ele? Dar de Credinţa Baha’i? Nu face parte dintre cele 18 culte recunoscute, dar dispune de o asociaţie cu statut legal… Ateismul asumat de un milion şi jumatate de români este o ţintă permisă? Înşiruirea de absurditati ce ar izvorî din adoptarea acestui proiect de lege poate continua.

Ţinînd cont de toate acestea, Asociaţia Secular-Umanistă din România solicită dlui. Mirel Taloş retragerea de urgenţă a proiectului Legii pentru prevenirea intoleranţei religioase şi dezavuarea explicită a acesteia de către Partidul Naţional Liberal şi celelalte partide parlamentare. Nu avem nevoie de o nouă lege care să submineze şi mai mult caracterul laic al statului român!

Să nu uităm: În România sînt 18.300 de biserici; doar 4.700 de şcoli generale stau la dispoziţia copiilor!